MUSTAFA ÇONTAR
İşleri gerçekleştiriken aşağıda belirtilen konularda Bilgisayar Yazılımlarını hazırladım.

1.Hakediş Programı
2.Arşiv Programı
3.Evrak Takip Programı
4.Harcama ve işlerin durumunu takip programı
5.Kamu İhale Genel Tebliğinde istenen analizleri düzenlemek için Analiz Programı
6.Sifon Hidrolik Hesap Programı
7.Projelendirme aşamasında kullanılan birçok küçük programlar
8.İstinat Duvarı Programı (Toptan Göçme Analizi Dahil)
9.Sifon, Galeri, menfez, Kondüvi vs. Hesapları (Beggs Def. İle)